Tygodniowy Raport nr 51

W tygodniu od 28 września do 4 października 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywano i przekazywano specyfikacje techniczne, wprowadzano uwagi Inżyniera / Zamawiającego do już opracowanych specyfikacji technicznych (dotyczy branży gazowej).
 2. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Uzyskano uzgodnienie (zatwierdzenie) projektu wykonawczego przebudowy sieci wodociągowej – ul. Klinowa w Łodzi.
 4. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami: PW dla obiektu WD-4, WD-7; do specyfikacji technicznych (D.07.08.01. Ekrany przeciwhałasowe ziemne; D.01.03.05 Przebudowa sieci wodociągowych).
 5. Analizowano uwagi Inżyniera do Projektu Stałej Organizacji Ruchu (PSOR).
 6. Przekazano do zatwierdzenia do GDDKiA O/Łódź Koncepcję Systemu Zarządzania Ruchem (KSZR).
 7. Opracowywano wystąpienia do zarządców, policji o zaopiniowanie projektów czasowej organizacji ruchu, opracowywano przedmiotowe projekty i przekazano je do weryfikacji do Wykonawcy.
 8. Opracowywano i sukcesywnie przekazywano do Inżyniera projekty wykonawcze (PW) oraz przedmiary w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia 
 • PW – Katalog Detali Mostowych rev.2 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 -WD-4 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Emilia” 
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01- Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
 • PW wraz z przedmiarem rewizja 01 – WD-7- Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120949E (ul. Obrońców Warszawy)
 • PW wraz z przedmiarem – WD-9 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 220049E (ul. Witosa) 
 • PW wraz z przedmiarem – WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) 
 • PW wraz z przedmiarem – MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych 
 • PW wraz z przedmiarem – MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa)
 • PW wraz z przedmiarem – MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów
 • PW wraz z przedmiarem – MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów