Tygodniowy Raport nr 56

W dniach od 2 do 7 listopada wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego, obsługa w zakresie ewentualnych zapytań Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego do wniosku o wydanie decyzji ZRID / do wniosku o zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego.
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych:
  D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  D.03.03.02 Drenaż,
  D.03.03.03 Rów kryty;
  M.11.01.07 Warstwa nieprzepuszczalna z maty bentonitowej,
  M.13.03.02 Prefabrykowane schody skarpowe,
  M.16.02.02 Drenaż z folii kubełkowej z geowłókniną,
  M.20.01.18 Humusowanie terenu,
  M.11.01.10 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  M.11.02.01 Wymiana gruntów;
 3. Przekazanie opinii Projektanta dot. projektu technologicznego: Obiekt WD-7 – projekt wzmocnienia podłoża kolumnami DSM
 4. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie przez Projektanta do Wykonawcy a następnie do Inżyniera, projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów w zakresie branży drogowej, mostowej, melioracyjnej, elektroenergetycznej, teletechnicznej, gazowej:
 • PW drogi rev. 00
 • WS-28 – Wiadukt nad drogą krajową 72 (ul. Aleksandrowska),
 • WS-30 – Wiadukt nad drogą gminną 161080E (ul. Klinowa),
 • Katalog Detali Mostowych rev. 2,
 • Projekt konstrukcji nawierzchni rev. 6 Tom 1. Nawierzchnie bitumiczne
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej DPS Łódź rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji deszczowej UM Zgierz rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłączy kanalizacji sanitarnej  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Przebudowa kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz  rev.01 wraz z przedmiarem
 • Likwidacja przyłącza cieplnego  rev. 01 wraz z przedmiarem
 • Projektowana Zieleń rev. 00 z przedmiarem
 • 220049E (ul. Witosa) wraz z przedmiarem rev.01
 • WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-21 – Most nad rzeką Wrzącą-Sokołówką i przejściem dla zwierząt małych wraz z przedmiarem  rev.01
 • MD-26 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów w ciągu drogi gminnej 161059E (ul. Kąkolowa), wraz z przedmiarem  rev.01
 • MS-27 – Most nad rzeką Aniołówką i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-29 – Wiadukt nad rzeką Zimną Wodą i przejściem dla płazów wraz z przedmiarem rev.01
 • MS-31 – Most nad rowem RBN5.2 i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem rev.01
 • WS-3 – Wiadukt nad drogą gminną 120361E wraz z przedmiarem
 • WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka),wraz z przedmiarem- rev.00
 • MS-14 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich wraz z przedmiarem – rev.0
 • MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska)wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-17 – Wiadukt w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • WD-23 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 161203E (ul. Sokołowska) wraz z przedmiarem – rev.00
 • MS-24 – Most nad rzeką Sokołówką i przejściem dla zwierząt dużych- rev.00
 • WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa).- rev.00