Tygodniowy Raport nr 61

W tygodniu od 7 do 13 grudnia 2020 r. wykonano następujące prace:

 1. Przekazanie kolejnych i zaktualizowanych Specyfikacji Technicznych:
  D-04.04.02. Podbudowa i nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie,
  R.02.01.01. Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  D.01.03.06A Gazociąg średniego ciśnienia
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: R.02.01.01 Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA: w dniu 11.12.2020 przekazano KNA nr 28, nr 29, nr 30 (wraz z załącznikami) w zakresie przebudowy sieci wodociągowej na terenie przebudowy W-17, W-18, W-19, W-21, W-22, W-23, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej.
 4. Wystąpienie do Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Łodzi z wnioskiem o aktualizację potwierdzenia poprawności klasyfikacji akustycznej obszarów.
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży drogowej, konstrukcji nawierzchni, sanitarnej, gazowej, elektroenergetycznej:
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz rewizja 01- przekazany do IK w dniu 10.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy infrastruktury telekomunikacyjnej GDDKiA do SPO „Emilia”- rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka) – rev.01- przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) -rev. 01 – przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MS-24 – Most nad rzeką Sokołówką i przejściem dla zwierząt dużych -rev. 01 – przekazany do IK w dniu 8.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – WS-3 – Wiadukt nad drogą gminną 120361E – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem – MS-14 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt średnich120361E – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WD-17 – Wiadukt w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WD-23 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 161203E (ul. Sokołowska) – rev.01 –  przekazany do IK w dniu 11.12.2020r.,
 • W dniu 7.12.2002 otrzymano uwagi Inżyniera do PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne – rev. 01;
 • W dniu 8.12.2020 otrzymanie od Inżyniera zatwierdzenia – opieczętowanych do realizacji – PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN
  Przebudowy kolizji elektroenergetycznych SN
  WD-9 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 220049E (ul. Witosa)-rev.01,
  WD-11 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej (ul. Parzęczewska) -rev.01