Tygodniowy Raport nr 62

W tygodniu od 14 do 20 grudnia 2020 wykonane zostały poniższe prace:

 1. Analiza uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia.
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
 3. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe oraz zapytania w zakresie potwierdzenia klasyfikacji akustycznej wybranych obszarów inwestycji.
 4. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej, elektroenergetycznej, wzmocnienia podłoża, sanitarnej:
 • PW wraz z przedmiarem Oświetlenie drogowe rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Budowa przepustu technologicznego PGE rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 17.12.2020r.,
 • W dniu 18.12.2020 przekazanie PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź rewizja 02,
  Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz rewizja 02,
 • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie wgłębne rewizja 02 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 18.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa urządzeń wodnych i cieków rewizja 03- przekazany do IK w dniu 17.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-17) ul.  Sokołowska w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19) rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-24) ul. Klinowa w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przebudowa sieci wodociągowej (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 14.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa) rewizja 01 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów P-M1 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów P-M10 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust P-P1 na rowie RBN2 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 16.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty rurowe na rowie RBN2 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust rurowy PDR-7.2 na rowie RBN3 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,
 • PW wraz z przedmiarem Przepusty rurowe na rowie RBN5 rewizja 00 – przekazany do IK w dniu 15.12.2020r.,