Tygodniowy Raport nr 63

W tygodniu od 21 do 27 grudnia 2020 r. wykonano następujące prace:

  1. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych: D.01.03.06B Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  3. Przekazanie Wykonawcy Opinii Projektanta dot. Projektu Technologicznego – Obiekt WS-13 – projekt technologiczny wzmocnienia podłoża pod podporami obiektu WS-13.
  4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży elektroenergetycznej, sanitarnej, torowisko tramwajowe.
  5. Procedowanie zapytania w zakresie potwierdzenia klasyfikacji akustycznej obszarów.
  6. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży mostowej, elektroenergetycznej, wzmocnienia podłoża oraz branży sanitarnej.