Tygodniowy Raport nr 67

W tygodniu od 18 do 24 stycznia 2021 r wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży elektroenergetycznej, mostowej, sanitarnej, jak wymieniono poniżej:
  • w dniu 21.01.2021 przekazanie do IK PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: WS-3, MS-14, MD-16, WD-17, WD-23, MS-24, WS-25
  • w dniu 21.01.2021 przekazanie do IK PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: WS-13, PDR-7.1, P-P16
  • w dniu 20.01.2021 przekazanie do IK  PW wraz z przedmiarem oraz danymi gwarantowanymi w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych 220kV – PSE S.A. rev. 01
  • PW wraz z przedmiarem Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie wgłębne rev. 03 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
  • PW wraz z przedmiarem Torowisko tramwajowe rev. 01 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
  • PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Skarpy nasypów i wykopów – rev. 02 – przekazany do IK w dniu 19.01.2021
 2. W dniu 18.01.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Przebudowy sieci wodociągowej GZK Dąbrówka rev. 04,
  • Przebudowy sieci wodociągowej PZD ŁÓDŹ rev. 04,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 40 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 44 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 49 w Łodzi (W-17) rev. 02,
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18) rev. 02,
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda 15 w Łodzi (W-21) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska 183/183A w Łodzi (W-22) rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej 1B w Łodzi (W-23) rev. 02,
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa 43B w Łodzi rev. 02,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Klinowa 44 w Łodzi (W-24B) rev. 02,- Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-23) ul. Aleksandrowska – ul. Bylinowa w Łodzi rev. 02
  • Przepust PDR-1.4 na rowie RBN 1.1 rev. 00
 3. W dniu 19.01.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie (wraz z uwagami) dla PW rev. 00 wraz z przedmiarami dla obiektów: WT-1, WS-2, WD-8, WD-19, MD-20, MGP-22,
 4. W dniu 20.01.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW Konstrukcja oporowa K-13 rev. 00,
 5. W dniu 20.01.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowanie do realizacji – PW wraz z przedmiarem w zakresie WD-12 rev. 01.
 6. Przekazano Wykonawcy Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
  • Drogi:
   D-10.04.01. Nawierzchnia pasa technologicznego
   D-02.04.20. Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu
  • Obiekty inżynieryjne
   M.17.01.01. Łożyska garnkowe
   M.19.01.05. Balustrady
   M.16.01.06. Kolektor odwodnienia
   M.17.02.01. Łożyska elastomerowe kotwione
   M.18.01.02. Dylatacje stalowe z wkładką neoprenową
   M.19.01.01. Krawężnik kamienny
 7. Otrzymano z Biura Inżyniera Miasta w Departamencie Strategii i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi zatwierdzenie Projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu Zamknięcie dla ruchu ul. Kąkolowej w Łodzi.