Tygodniowy Raport nr 69

W tygodniu od 1 do 7 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Monitorowanie procedury w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim (ŁUW) uzyskiwania decyzji ZRID oraz zatwierdzenia „zamiennego” projektu budowlanego .
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych oraz sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.16.01.01. Wpusty mostowe,
  • M.11.06.01. Próbne obciążenie pala met. balastową,
  • M.16.01.11. Sączki odwadniające izolację,
  • M.20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M.17.02.01. Łożyska elastomerowe kotwione
  • D-08.01.01. Krawężniki betonowe,
  • D-08.03.01. Obrzeża betonowe,
  • D-08.02.01. Chodnik z brukowej kostki betonowej,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  • W dniu 5.02.2021 przekazano rewizję 01 KNA nr 31 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13
  • W dniu 5.02.2021 przekazano KNA (N) nr 5 w zakresie Konstrukcji oporowej K-13,
  • W dniu 5.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie dla KNA (N) nr 3 w zakresie Przepust P-P17.1 – suche przejście dla zwierząt
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dot. Projektu technologicznego: Wzmocnienie podłoża w technologii kolumn DSM – obiekt PGD-5
 5. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa urządzeń wodnych i cieków,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WT-1 – Wiadukt tramwajowy nad drogą S14,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WD-19 – Wiadukt w ciągu łącznic ALW 3P i ALW 4P (Al. Włókniarzy),
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-5 – Przejście górne dla zwierząt dużych,
  • W dniu 1.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 2.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – WS-25 – Wiadukt nad drogą gminną 161059E (ul. Kąkolowa),
  • W dniu 4.02.2021 przekazanie rewizji 01 PW wraz z przedmiarem – Oświetlenie drogowe,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 5.02.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarem – Przebudowa sieci gazowych wysokiego ciśnienia,