Tygodniowy Raport nr 72

W tygodniu od 22 do 28 lutego 2021 wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev. 02 wraz z przedmiarem w zakresie: PGD-6 – Przejście górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 23.02.2021 przekazanie PW rev.03 w zakresie: Projektu wzmocnienia podłoża gruntowego- Wzmocnienie powierzchniowe,
  • W dniu 22.02.2021 przekazanie PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-12, Konstrukcji oporowej K-13, Konstrukcji oporowej K-14,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia, przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 22.02.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe wraz z uwagami do PW rev. 03 w zakresie likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  Tramwajowe:
  • T-01.00.00. Rozbiórka elementów nawierzchni
  • T-02.00.00. Prace pomiarowe
  • T-03.00.00. Roboty ziemne z wybraniem podsypki,
  • T-03.01.00. Zabudowa geowłókniny separacyjnej
  • T-03.02.00. Zabudowa warstwy ochronnej
  • T-04.00.00. Budowa torów tramwajowych
  • T-04.01.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – przejazdy
  • T-04.02.00. Nawierzchnia bezpodsypkowa – obiekt inżynierski
  • T-04.03.00. Połączenia szyn (spawy)
  • T-05.00.00. Regulacja torów w planie i w profilu z uzupełnieniem podsypki
  • T-06.00.00. Umocnienie skarp i dna rowu
  • T-07.00.00. Budowa drenu francuskiego
  • D.03.02.02. Przebudowa kanalizacji sanitarnej,
  • M.15.02.02. Dyspersyjna masa asfaltowo-lateksowa,
  • M.16.03.04. Drenaż francuski,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 42  w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA nr 43 w zakresie   Konstrukcji oporowych K-14,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  8 w zakresie Konstrukcji oporowych K-12,
  • W dniu 23.02.2021 przekazano KNA (N) nr  9 w zakresie Konstrukcji oporowych K-14,
 4. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień projektów wykonawczych branży sanitarnej, w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.