Tygodniowy Raport nr 74

W tygodniu od 8 do 14 marca zostały wykonane następujące prace:

1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:

  • W dniu 11.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektu PGD-5,
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych – Ekrany przeciwolśnieniowe,
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych – Ekrany z siatek dla ochrony nietoperzy,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska w Łodzi (W-17),
   – Budowa przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18),
   – Budowa przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda  w Łodzi (W-21),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska  w Łodzi (W-22),
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej w Łodzi (W-23),
   – Likwidacja przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa  w Łodzi,
   – Przebudowa przyłącza wodociągowego ul. Klinowa w Łodzi (W-24B),
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-23) ul. Aleksandrowska, ul. Bylinowa w Łodzi,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie:
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-16) ul. Okręglik w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej  (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej (W-18) ul. Wronia w Łodzi,
   – Przebudowa sieci wodociągowej ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19),
   – Przebudowa sieci wodociągowej  ul. Klinowa w Łodzi (W-24),
   – Przebudowa sieci wodociągowej  (W-26) ul. Toeplitza w Łodzi
  • W dniu 10.03.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem w zakresie Likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 8.03.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie WD-8 – Wiadukt w ciągu łącznic węzła „Lućmierz” (ul. Łanowa),
  • W dniu 12.03.2021 przekazanie rewizji 04 PW wraz z przedmiarem w zakresie Budowy przepustu technologicznego PGE,
 1. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D-04.05.02. Warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem,
  • M.15.03.08 Nawierzchnia na bazie żywic epoksydowych
  • M.15.03.10 Nawierzchnia z kostki betonowej
  • M.16.01.10 Ściek skarpowy
  • M.20.01.08 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
  • M.20.01.07 Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych
  • M.20.01.14 Próbne obciążenie obiektu mostowego
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny
 2. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty drogowe:
  • Wykop:
   TG km 3+900 – 4+200,
   TG km 6+550 – 6+700,
   TG km 7+500 – 8+200
  • Nasyp: 
   TG km 9+420 – 9+480
   TG km 9+500 – 9+520
   TG km 12+390 – 12+500
   TG km 14+350 – 14+535
   TG km 16+070 – 16+343
   Droga gminna DG nr 120949 km 0+000 – 0+579,8 
  • Wymiana gruntu:
   Węzeł Aleksandrów Łódzki – Łącznica ALA_2L,
   TG km 10+960 – 10-990
  • Rowy melioracyjne i przebudowa koryt cieków wodnych:
   Rzeka Aniołówka; Rów RBN3
 3. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty mostowe:
  • WD7: Zbrojenie deskowanie i betonowanie skrzydeł i ścianek zaplecznych
  • WS28: Deskowanie i zbrojenie korpusu przyczółka
  • WS30: Deskowanie i betonowanie korpusu przyczółka
  • MS31: Prace przygotowawcze, wykop, platformy robocze
  • PGD-5: Wykop, kolumny DSM, Beton podkładowy, zbrojenie fundamentów
  • P.P-17.1: Wykonanie zasypki inżynierskiej przepustu
 4. Prowadzenie robót budowlanych – Roboty branżowe:
  • Demontaż istniejącej linii
   Średnie napięcie ES-04: S14 km 8+700 – 11+100
   Średnie napięcie ES-07: S14 km 8+730, ul. Cegielniana
   Średnie napięcie ES-09: S14 km 9+600 – 11+150
   Niskie napięcie EN-11: S14 km 8+840, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-12 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-13 : S14 km 9+100, ul. Cegielniana
   Niskie napięcie EN-14: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Niskie napięcie EN-15: S14 km 9+335, ul. Wiosny Ludów
   Wysokie napięcie EWN-02: S14 km 11+100-9+600
  • Układanie kanalizacji, przewierty:
   Średnie napięcie ES-14a: Wezęł Al. Włókniarzy, km 11+000
   Średnie napięcie ES-17: Wezęł Al. Włókniarzy, km 11+000
   Niskie napięcie EN-10: S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TC-01, S14 km 7+016, ul. Witosa
   Teletechnika TO-03, S14 km 7+016, ul. Witosa
  • Przepięcie sieci
   Średnie napięcie ES-18: S14 km 11+600, ul. Sokołowska
   Niskie napięcie EN-27: S14 Km 15+000, ul. Bylinowa
  • Wykonanie próby zwężek DN500/300
   Kolizja KG1 w/c S14 km 5+600
  • Prace ziemne
   Kolizja KG2 w/c S14 km 6+040
  • Montaż studni
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
  • Montaż rur
   Kanalizacja Deszczowa KD-04 S14 Km 8+850 – 9+495 L
   Kanalizacja deszczowa KD-03 S14 Km 7+920
   Kanalizacja Sanitarna KS-04 S14 Km 10+900
   Kanalizacja Sanitarna KS-02 S14 Km 9+300
   Wodociąg W-7
   Wodociąg W-11
   Wodociąg W-12