Tygodniowy Raport nr 77

W tygodniu od 29 marca do 3 kwietnia 2021 roku zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 30.03.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Ekranów akustycznych z paneli,
  • W dniu 30.03.2021 przekazanie rewizji 01 PW w zakresie obiektów: WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych,
  • W dniu 1.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-6 i Konstrukcji oporowej K-7,
  • W dniu 2.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW wraz z przedmiarem w zakresie: Konstrukcji oporowej K-5,
  • W dniu 30.03.2021 otrzymano od Inżyniera warunkowe zatwierdzenie dla PW rewizja 03 wraz  z przedmiarami w zakresie: Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz,
  • W dniu 30.03.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-12 i Konstrukcji oporowej K-14
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.02.04.20 Wzmocnienie podłoża metodą wgłębnego mieszania gruntu,
  • D.01.03.06A Przebudowa sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.01 Odwodnienie drogi ekspresowej,
  • D.07.07.01 Oświetlenie drogowe – budowa i przebudowa
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • procedowanie KNA (N) nr 12 w zakresie: Przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • procedowanie KNA nr 44  w zakresie: MS-14- posadowienie oraz zabezpieczenie wykopu.
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku: