Tygodniowy Raport nr 78

W tygodniu od 5 do 11 kwietnia zostały wykonane następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 7.04.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 04 wraz z przedmiarami w zakresie: budowy przepustu technologicznego PGE oraz likwidacji przyłączy kanalizacji sanitarnej,
  • W dniu 8.04.2021 otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie przepustów:
   Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M1,
   Przepusty – suche przejścia dla zwierząt małych i płazów – P-M10,
   Przepusty – P-P1 – Przepust na rowie RBN2,
   Przepust PDR-1.4 na rowie RBN1.1,
  • W dniu 9.04.2021 otrzymano od Inżyniera uwagi do PW rev. 00 wraz z przedmiarami w zakresie:
   Ekranów akustycznych przeciwolśnieniowych
   Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy
   Ekranów akustycznych przeciwolśnieniowych
   Ekrany przeciwolśnieniowe,
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.03.02 Drenaż
  • M.11.03.09. Pale prefabrykowane wbijane
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 7.04.2021 przekazano KNA (N) nr 35 w zakresie posadowienia obiektu MS-31
  • W dniu 8.04.2021 przekazano KNA nr 45 w zakresie przepustu PDR – 7.1 na rowie RBN3
  • W dniu 8.04.2021 przekazano KNA (N) nr 34 w zakresie posadowienia oraz zabezpieczenia wykopu obiektu MS-14
  • W dniu 9.04.2021 przekazano KNA nr 36 rewizja 1 w zakresie posadowienia obiektu MS-31
 4. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku: