Tygodniowy Raport nr 80

W tygodniu od 19 do 25 kwietnia 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej
  • W dniu 21.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Odwodnienie drogi wraz z przedmiarem
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepust rurowy PDR-7.2 na rowie RBN3 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepust rurowy PDR-16.1 na rowie RBN4 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW Przepusty na rowie RBN2 wraz z przedmiarem;
  • Przepusty na rowie RBN5 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW Przepusty na rowie RBN 1.1 wraz z przedmiarem;
  • W dniu 23.04.2021 przekazanie rewizji 00 PW Przepusty na rowie RBN 1.2 wraz z przedmiarem
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie Wykonawcy specyfikacji technicznych
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.03.02 Drenaż
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 19.04.2021 przekazano KNA (N) nr 36 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, dotyczące studni od D4.11 do D4.13,
  • W dniu 19.04.2021 przekazano KNA (N) nr 37 w zakresie kanalizacji deszczowej KD-04, dotyczące studni od D4.14 do D4.20
 4. Postęp prac: