Tygodniowy Raport nr 81

W dniach od 26.04 do 02.05.2021 r wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej, wzmocnienia podłoża, elektroenergetycznej, gazowej, melioracyjnej:
  • W dniu 27.04.2021 przekazanie rewizji 03 PW wraz z przedmiarami w zakresie: obiektu PGD-5 i obiektu PGD- 6
  • W dniu 30.04.2021 przekazanie rewizji 01 PW w zakresie obiektu: WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych
  • W dniu 27.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rewizja 00 wraz z przedmiarami w zakresie Konstrukcji oporowej nr K-6 i nr K-7
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.14.02.02. Metalizacja,
  • M.11.03.10. Pale przemieszczeniowe,
  • M.14.01.00. Konstrukcja stalowa,
  • M.14.01.03. Sworznie zespalające,
  • M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 29.04.2021 przekazano , KNA (N) nr 45, KNA (N) nr 46, KNA (N) nr 47, KNA (N) nr 48: w zakresie obiektów, odpowiednio: MS-21, MD-26, WS-25, MS-27
  • W dniu 28.04.2021 przekazano KNA (N) nr 53 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN – PGE Dystrybucja S.A.
  • W dniu 29.04.2021 przekazano KNA (N) nr 12 rev. 01  w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia
  • W dniu 29.04.2021 przekazano KNA (N) nr 51 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 29.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 53 w zakresie przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN
  • W dniu 29.04.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 35 w zakresie obiektu MS-31 (posadowienie)
  • W dniu 27.04.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 44 w zakresie przebudowy kolizji teletechnicznych – Orange Polska S.A. (kolizja TO-07, TO-08, TO-09, TO-10)
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dla Projektów technologicznych:
  • Konstrukcja oporowa K-5
  • Konstrukcja oporowa K-10
  • Konstrukcja oporowa K-11
 5. Wykonane w tym tygodniu roboty budowlane zestawione są w tabeli w załączniku: