Tygodniowy Raport nr 84

W tygodniu od 17 do 23 maja 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 18.05.2021 przekazanie –– rewizji 0 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MD-20 i MGP-22,
  • W dniu 17.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 03  PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: PGD-5 i PGD-6,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 01 oraz rewizji 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie Odwodnienia drogi,
  • W dniu 21.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 00 PW wraz z przedmiarami w zakresie przepustów na rowie RBN 1.1, przepustów na rowie RBN 1.2,
  • W dniu 21.05.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera do rewizji 01 PW wraz z przedmiarami w zakresie przepustów na rowie RBN 2, przepustów na rowie RBN 5, przepustu rurowego PDR-7.2, przepustu rurowego PDR-16.1
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie ––rewizji 0 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektu WS-2,
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie rewizji 03 PW Drogi,
  • W dniu 20.05.2021 przekazanie rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MS-21, MS-29 i MS-31
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywaniem specyfikacji technicznych.
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 12 rewizja 1 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 51 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 19.05.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 55 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
 4. Przekazanie Opinii Projektanta dot. projektów technologicznych: Konstrukcja oporowa K-8, Konstrukcja oporowa K-9, Murów oporowych optemBLOK dla obiektów PGD-5 oraz PGD-6.
 5. Opracowywanie projektów czasowej organizacji ruchu, uzgadnianie ich, monitorowanie procedury uzyskiwania opinii / uzgodnień projektów czasowej organizacji ruchu od zarządców dróg, policji.
 6. Omówienie roszczeń.
 7. Omówienie bieżących trudności oraz spraw związanych z realizacją kontraktu.
 8. Postęp prac