Tygodniowy Raport nr 85

W tygodniu od 24 do 30 maja 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 25.05.2021 przekazano rewizję 05 wskutek autokorekty PW Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe,
  • W dniu 27.05.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-8 i K-10,
  • W dniu 24.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 0 PW wraz z przedmiarami w zakresie obiektów: MD-20 oraz MGP-22
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.11.04.01 Ściany szczelinowe
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 24.05.2021 przekazano rewizje KNA w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia (KNA (N) nr 12 rev. 2)
  • W dniu 25.05.2021 przekazano KNA (N) nr 58 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • W dniu 25.05.2021 przekazano KNA (N) nr 60 w zakresie przebudowy kolizji EWN 2. Montaż fundamentu studniowego na stan. Nr 10
  • W dniu 26.05.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 38 w zakresie obiektu WD-9
 4. Postęp prac