Tygodniowy Raport nr 86

W tygodniu od 31 maja do 6 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 1.06.2021 przekazano rewizję 01 PW wraz z przedmiarem w zakresie Konstrukcji oporowej K-9
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny,
  • M.20.01.18. Humusowanie terenu
  • D-04.02.01. Warstwa mrozoochronna,
  • D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa,
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 2.06.2021 przekazano KNA (N) nr 59 w zakresie: wzmocnienie podłoża gruntowego – kolumny DSM – najazd do obiektu MS-31,
  • W dniu 2.06.2021 przekazano KNA (N) nr 62 w zakresie obiektu MS-14,
  • W dniu 31.05.2021 przekazano KNA (N) nr 50 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod nasypami drogowymi trasy S14 w km 14+825-14+930 oraz km 15+080-15+155,
  • W dniu 1.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 12 rev. 2 w zakresie przebudowy sieci gazowych wysokiego ciśnienia,
  • W dniu 1.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 58 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 4.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 39 w zakresie obiektu WD-23.
 4. Postęp prac budowlanych: