Tygodniowy Raport nr 87

W tygodniu od 7 do 13 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 05 Projekt wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-8, Konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 10.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji –PW rev.03 wraz z przedmiarami w zakresie: przebudowy sieci wodociągowej W-16 ul. Okręglik w Łodzi oraz przebudowy sieci wodociągowej W-26 ul. Toeplitza w Łodzi,
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera w zakresie: PW Drogi rev. 03,
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – PW rev. 02 wraz z przedmiarami w zakresie: obiektów MS-21, MS-29, MS-31,W dniu 11.06.2021 przekazano rev. 02 PW wraz z przedmiarem w zakresie obiektów MD-26 i MS-27
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • R.02.01.01 – Przebudowa rowów i wykonanie umocnień koryt rzek,
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych,
  • M. 20.01.07. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych,
  • M.20.01.08. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 9.06.2021 przekazano KNA (N) nr 55 rewizja 1 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
  • W dniu 9.06.2021 przekazano KNA (N) nr 64  w  zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków
  • W dniu 9.06.2021 przekazano rev. 01 KNA (N) nr 46, KNA (N) nr 47, KNA (N) nr 48 – w zakresie obiektów odpowiednio: MD-26, WS-25, MS-27
  • W dniu 10.06.2021 przekazano KNA (N) nr 57  w  zakresie obiektu WS-13
  • W dniu 10.06.2021 przekazano KNA (N) nr 56  w  zakresie obiektu WD-17
  • W dniu 7.06.2021 przekazano KNA (N) nr 63 w zakresie konstrukcji oporowej K-14
  • W dniu 8.06.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 60 w zakresie przebudowy kolizji EWN 2 montaż fundamentu studniowego na stan. nr 10
 4. Postęp prac: