Tygodniowy Raport nr 89

W dniach od 21 do 27 czerwca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 22.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej PW wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-1, Konstrukcji oporowej K-2, Konstrukcji oporowej K-3, Konstrukcji oporowej K-4.
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie obiektów: MD-26 i MS-27
  • W dniu 24.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej – PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepusty na rowie RBN1.1 rev.1, przepusty na rowie RBN1.2 rev.1
  • W dniu 24.06 przekazano do akceptacji Inżyniera  dokumentację w kopii oraz w wersji elektronicznej – PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepusty na rowie RBN2 rev.2, PDR-7.2 nr rowie RBN3 rev.2, przepusty na rowie RBN4 rev.2, przepusty na rowie RBN5 rev.2
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.07.08.01 Ekrany przeciwhałasowe ziemne
  • M.20.03.05. Geowłóknina,
  • M.20.01.09 Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10 Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11 Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.20.01.13 Ekrany przeciwolśnieniowe,
  • M.20.01.17 Ekrany przeciwhałasowe – Ziemne konstrukcje przestrzenne,
  • M.11.04.01. Ściany szczelinowe,
  • M.11.04.02. Ściany szczelinowe stanowiące fundamenty podpór,
  • M.16.01.12. Drenaż izolacji płyty pomostu,
  • M.20.01.14. Próbne obciążenie obiektu mostowego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano od zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 62 w zakresie obiektu MS-14
  • W dniu 23.06.21r. otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 55 rev. 01 w zakresie przebudowy kanalizacji sanitarnej KS-04
 4. Otrzymano z Urzędu Miasta Zgierza pozytywną opinię do projektu czasowej organizacji ruchu dla etapu „Przebudowa wodociągu i gazociągu na ul. Łukasińskiego w Zgierzu”
 5. Przekazano zaktualizowany projekt czasowej organizacji ruchu dla etapu „Wykonanie instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz wykonanie wyjazdu z placu budowy na ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu”
 6. Roszczenia osób trzecich – w ilości: 5
 7. Postęp prac: