Tygodniowy Raport nr 92

W tygodniu od 12 do 18 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. W dniu 15.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – w zakresie PW  wraz z przedmiarem dot. obiektu WK-10, PGD10-A, PGD-10B – Wiadukt kolejowy w ciągu linii kolejowej nr 16 oraz przejścia górne dla zwierząt średnich z możliwością migracji zwierząt dużych.
  2. W dniu 12.07.2021  przekazano PW rev. 04 Drogi.
  3. W dniu 13.07.2021 przekazano KNA (N) nr 73 w zakresie jezdni dodatkowej D31 – rów przy ul. Toeplitza.
  4. W dniu 14.07.2021 przekazano KNA (N) nr 68 w zakresie przebudowy sieci wodociągowej W-12.
  5. W dniu 14.07.2021 przekazano KNA (N) 57 rew. 1 w zakresie posadowienia dla obiektu WS-13.
  6. W dniu 16.07.2021 przekazano KNA (N) nr 71 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
  7. Przekazano opinię Projektanta projektu technologicznego: obiekt MS-24 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych.
  8. Postęp prac