Tygodniowy Raport nr 93

W dniach od 19-25 lipca 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 23.07.2021 przekazano PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie odwodnienia drogi.
 2. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 01 PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepustów  na rowie RBN1.1, RBN1.2.
 3. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera – opieczętowane do realizacji – rewizji 02 PW wraz z przedmiarami w zakresie: Przepustów rurowych na rowie RBN2, RBN3, RBN4, RBN5.
 4. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M.20.01.07. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – żelbetowych,
  • M.20.01.08. Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych – sprężonych
  • M.20.01.09. Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.20.01.13. Ekrany przeciwolśnieniowe
  • D.03.05.01 Zbiorniki retencyjne,
  • D.03.03.03 Rów kryty,
  • D.03.03.02 Drenaż,
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D-08.05.01. Ścieki z elementów betonowych
 5. W dniu 19.07.2021 przekazano KNA (N) nr 59 rev. 02 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 6. W dniu 21.07.2021 otrzymano brak zatwierdzenia Inżyniera dla KNA (N) nr 59 rev. 01 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 7. W dniu 21.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 59 rev. 02 w zakresie Wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu MS-31  w km 15+805-15+828 oraz 15+855-15+875.
 8. W dniu 21.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 70 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego w technologii kolumn DSM pod najazd do obiektu WS-28  w km 14+825-14+930.
 9. W dniu 23.07.2021 przekazano KNA (N) nr 79 i 80 w zakresie Przebudowy kolizji elektroenergetycznych nN.
 10. W dniu 23.07.2021 przekazano KNA (N) nr 81 w zakresie Przebudowy kolizji teletechnicznych.
 11. W dniu 23.07.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 57 rev. 1 w zakresie posadowienia obiektu WS-13.
 12. Postęp prac: