Tygodniowy Raport nr 95

W tygodniu od 2 do 8 sierpnia wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 4.08.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla :
  • Ekrany przeciwolśnieniowe
  • Ekrany z siatek dla ochrony nietoperzy,
 2. W dniu 4.08.2021 otrzymano uwagi Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla: Ekrany akustyczne z paneli
 3. Przekazano  Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB)
  • M.20.01.19 Klamry do mocowania drabiny,
  • M.16.01.10 Ściek skarpowy
 4. W dniu 4.08.2021 otrzymano uwagi Inżyniera dla KNA (N) nr 76 w zakresie katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy.
 5. W dniu 4.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 73 w zakresie jezdni dodatkowej D31 – rów przy ul. Toeplitza
 6. Otrzymano z Ministerstwa Zdrowia odpowiedź dotyczącą wydania opinii do wniosku o decyzję ZRID – W. Emilia
 7. Postęp prac

Czasowa Organizacja Ruchu