Tygodniowy Raport nr 96

W tygodniu od 9 do 15 sierpnia wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 13.08.2021 przekazano zaktualizowany przedmiar do PW Drogi rev. 04 – uzupełniony o roboty nierealizowane.
 2. W dniu 13.08.2021 przekazano rewizję PW wraz z przedmiarem robót w zakresie  Konstrukcji oporowych K-3 – w kontraktowej ilości egzemplarzy.
 3. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera w zakresie Projektów technologicznych:
  • Konstrukcja oporowa K-2,
  • Konstrukcja oporowa K-9,
  • Konstrukcja oporowa K-12,
  • Konstrukcja oporowa K-13,
  • Konstrukcja oporowa K-14.
 4. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji od Inżyniera w zakresie PW wraz z przedmiarem dla: Konstrukcja oporowa K-2.
 5. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji – z uwagami – od Inżyniera w zakresie PW Drogi.
 6. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • M. 20.03.09. Konstrukcje z blach falistych
 7. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 75 w zakresie Konstrukcji oporowych K-12 i K-14.
 8. W dniu 9.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 77 w zakresie Konstrukcji oporowych K-13, 3.
 9. W dniu 10.08.2021 przekazano rewizję KNA (N) nr 76 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy
 10. W dniu 13.08.2021 przekazano KNA (N) nr 86 w zakresie Konstrukcje oporowe K-8, KNA (N) nr 87 w zakresie Konstrukcje oporowe K-9, KNA (N) nr 89 w zakresie Konstrukcje oporowe K-11,
 11. W dniu 13.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 76 rewizja 1 w zakresie Katalogu Detali Mostowych (KDM) – kotwa kapy.
 12. Przekazano Opinię Projektanta projektu technologicznego:
  • Obiekt WD-9 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021;
  • Obiekt WD-11 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021;
  • Obiekt WD-23 – rysunki warsztatowe urządzeń dylatacyjnych – rew. B z 03.08.2021,
  • pozytywna opinia możliwości zastosowania dla korpusów przyczółków betonu C35/45
 13. Postęp prac: