Tygodniowy Raport nr 97

W tygodniu od 16 do 22 sierpnia zostały wykonane następujące prace:

 1. W dniu 20.08.2021 przekazano PW rev. 03 wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-17) ul. Sokołowska w Łodzi,
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-18) ul. Wronia w Łodzi,
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź ul. Kąkolowa w Łodzi (W-19),
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź ul. Klinowa w Łodzi (W-24)
 2. W dniu 20.08.2021 przekazano PW rev. 04 wraz z przedmiarami w zakresie :
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 40 w Łodzi (W-17),
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 44 w Łodzi (W-17),
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Sokołowska 49 w Łodzi (W-17),
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Kozia w Łodzi (W-18),
  • Budowy przyłącza wodociągowego do MOP ul. Wronia w Łodzi (W-18),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Zimna Woda 15 w Łodzi (W-21),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego do ul. Aleksandrowska 183/183A w Łodzi  (W-22) rev. 04
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego do ul. Bylinowej 1B w Łodzi (W-23),
  • Likwidacji przyłącza wodociągowego (W-24A) ul. Klinowa 43B w Łodzi,
  • Przebudowy przyłącza wodociągowego ul. Klinowa 44 w Łodzi (W-24B),
  • Przebudowy sieci wodociągowej ZWiK Łódź (W-23) ul. Aleksandrowska – ul. Bylinowa w Łodzi
 3. W dniu 18.08.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie: Konstrukcji oporowej K-1 rev. 01.
 4. W dniu 17.08.2021 przekazano PW rev. 01 wraz z przedmiarami w zakresie ekranów akustycznych:
  • Ekrany akustyczne – wały ziemne,
  • Ekrany akustyczne – konstrukcje przestrzenne wypełnione gruntem
 5. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  • D-04.02.04. Wzmocnienie podłoża materacem z geosiatki i kruszywa
  • M.20.01.10. Ekrany akustyczne odbijające,
  • M.20.01.11. Ekrany akustyczne pochłaniające,
  • M.14.01.03. Sworznie zespalające,
  • M.14.02.01. Pokrycie powłokami malarskimi,
  • M.15.03.10. Nawierzchnia z kostki betonowej
 6. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej
  M.15.03.10. Nawierzchnia z kostki betonowej,
  M.20.01.09 Ekrany z siatki dla ochrony nietoperzy,
 7. Otrzymano uwagi Inżyniera do specyfikacji technicznej M.20.01.13 Ekrany przeciwolśnieniowe,
 8. W dniu 18.08.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera KNA (N) nr 81 branża telekomunikacyjna – przebudowa kolizji teletechnicznych.
 9. W dniu 20.08.2021 przekazano KNA (N) nr 95 w zakresie rozbiórki nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 12+400 – 12+570; 15+175 – 15+270.
 10. Postęp prac: