Tygodniowy Raport nr 98

W tygodniu od 23 do 29 sierpnia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót w zakresie branży sanitarnej, mostowej:
  • W dniu 23.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji w zakresie PW rev. 03 wraz z przedmiarem dla Odwodnienie drogi
  • W dniu 24.08.2021 otrzymano zatwierdzenie do realizacji od Inżyniera w zakresie PW rev. 01 wraz z przedmiarami dla Konstrukcji oporowej K-1, Konstrukcji oporowej K-3
  • W dniu 25.08.2021 przekazano sześć rysunków do PW Drogi rewizja 4:
   Przekroje normalne drogi krajowej nr 71,
   Rondo w ciągu DK71
   Przekroje normalne drogi powiatowej
   Przekroje normalne dróg gminnych
   Przekroje normalne dróg wspomagających i serwisowych
 2. Przekazanie Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) dla obiektów inżynieryjnych oraz otrzymanie zatwierdzenia Inżyniera:
  • M.15.02.03. Elastyczna masa asfaltowo-polimerowa,
  • M.15.03.01. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA :
  • W dniu 27.08.2021 przekazano KNA (N) nr 82 w zakresie obiektu WD-17,
  • W dniu 27.08.2021 przekazano KNA (N) nr 83 w zakresie obiektu WD-17,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 89 w zakresie konstrukcji oporowej K-11,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 87 w zakresie konstrukcji oporowej K-9,
  • W dniu 27.08.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 86 w zakresie konstrukcji oporowej K-8
 4. Postęp prac: