Tygodniowy Raport nr 99

W tygodniu od 30 sierpnia do 5 września 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. W dniu 30.08.2021 przekazano KNA (N) nr 97 w zakresie odwodnienia drogi –  wpust drogowy.
  2. W dniu 1.09.2021 przekazano KNA (N) nr 99 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
  3. W dniu 1.09.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 95 w zakresie trasy zasadniczej w km: 12+400-12+570; 15+175-15+270.
  4. Przekazano zaktualizowany projekt wniosku do GDDKiA Oddział w Łodzi o wydanie pozytywnej opinii, o której mowa w Art. 9 ust. 3 pkt. 2 Ustawy Prawo Budowlane, dotyczącej odstępstw od przepisów techniczno – budowlanych – Węzeł Emilia – w związku ze spotkaniem w tej sprawie (w dniu 27 sierpnia 2021 roku) z Zamawiającym i Inżynierem.
  5. Postęp robót

Czasowa Organizacja Ruchu