Tygodniowy Raport nr 103

W tygodniu od 27 września do 3 października 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazanie Specyfikacji Technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) :
  • M.15.03.01. Warstwa wiążąca z asfaltu lanego,
  • D-08.01.02. Krawężniki kamienne.
 2. W dniu 29.09.2021 przekazano KNA (N) nr 91 w zakresie katalogu detali mostowych (uciąglenie nawierzchni),
 3. W dniu 28.09.2021 przekazano KNA (N) nr 101 w zakresie STWiORB M.11.08.06 Konstrukcji oporowe z gruntu zbrojonego osłonięte elewacją z prefabrykowanych bloczków betonowych,
 4. W dniu 28.09.2021 przekazano KNA (N) nr 102 w zakresie obiektu MD-16 – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska),
 5. W dniu 30.09.2021 przekazano KNA (N) nr 98  w zakresie obiektu MD-16 – – Most nad rzeką Bzurą i przejściem dla zwierząt małych oraz płazów z możliwością migracji zwierząt średnich w ciągu drogi krajowej 71 (ul. Aleksandrowska) (zakres posadowienie),
 6. W dniu 30.09.2021 przekazano KNA (N) nr 103 w zakresie obiektu WD-12 – Wiadukt w ciągu drogi gminnej 120878E (ul. Jedlicka),
 7. W dniu 1.10.2021 przekazano KNA (N) nr 106 w zakresie odwodnienia drogi (występowanie zamulenia kruszywa na dnie zbiornika w czasie eksploatacji),
 8. W dniu 1.10.2021 przekazano KNA (N) nr 108 w zakresie rozbiórki nasypów przeciążeniowych (trasa zasadnicza w km 14+400-14+550),
 9. W dniu 1.10.2021 przekazano KNA (N) nr 109 w zakresie szczegółów wpustów,
 10. W dniu 29.09.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 84 w zakresie konstrukcji oporowej K-6,
 11. W dniu  29.09.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 85 w zakresie konstrukcji oporowej K-7,
 12. W dniu 29.09.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 88 w zakresie konstrukcji oporowej K-10.
 13. Postęp prac:

Czasowa Organizacja Ruchu: