Tygodniowy Raport nr 104

W dniach od 4 do 10 października 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. W dniu 4.10.2021 przekazano  Przedmiar Robót rev.01 do PW Drogi rev. 04
 2. W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych:
  • Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy rev. 01,
  • Ekranów przeciwolśnieniowych rev. 02,
  • Ekranów akustycznych z paneli rev. 02
 3. Przekazano Wykonawcy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): M.15.02.04. Izolacja przeciwwodna – MMA
 4. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwagi Inżyniera do KNA:
  • W dniu 4.10.2021 przekazano KNA (N) nr 111 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe (trasa główna na odcinku od km 6+330-6+740),
  • W dniu 4.10.2021 przekazano KNA (N) nr 51 rev. 01 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 7.10.2021 przekazano  KNA (N) nr 107  w zakresie konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano uwagi do KNA (N) nr 91 w zakresie Katalogu detali mostowych – uciąglenie nawierzchni,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 99 rev. 01 w zakresie prowadzenia robót melioracyjnych,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 102 w zakresie obiektu MD-16,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 103 w zakresie obiektu WD-12,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie  KNA (N) nr 98 w zakresie  zmiany posadowienia obiektu MD-16,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie  KNA (N) nr 96 w zakresie  trasy głównej S14 na odcinku od km 12+560 do km 12+640 oraz od km 13+160 do km 13+280
 5. W dniu 8.10.2021 otrzymano uwagi do materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych – operat wodnoprawny – węzeł Emilia W dniu 4.10.2021 przekazano  Przedmiar Robót rev.01 do PW Drogi rev. 04
 6. W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie PW wraz z przedmiarami w zakresie:
  • Ekranów akustycznych i przeciwolśnieniowych:
  • Ekranów z siatek dla ochrony nietoperzy rev. 01,
  • Ekranów przeciwolśnieniowych rev. 02,
  • Ekranów akustycznych z paneli rev. 02
 7. Przekazano Wykonawcy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB): M.15.02.04. Izolacja przeciwwodna – MMA
 8. Prowadzono nadzór autorski, przekazywano Karty Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowano uwagi Inżyniera do KNA:
  • W dniu 4.10.2021 przekazano KNA (N) nr 111 w zakresie wzmocnienia podłoża gruntowego – Wzmocnienie powierzchniowe (trasa główna na odcinku od km 6+330-6+740),
  • W dniu 4.10.2021 przekazano KNA (N) nr 51 rev. 01 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia,
  • W dniu 7.10.2021 przekazano  KNA (N) nr 107  w zakresie konstrukcji oporowej K-10,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano uwagi do KNA (N) nr 91 w zakresie Katalogu detali mostowych – uciąglenie nawierzchni,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 99 rev. 01 w zakresie prowadzenia robót melioracyjnych,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 102 w zakresie obiektu MD-16,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 103 w zakresie obiektu WD-12,
  • W dniu 4.10.2021 otrzymano zatwierdzenie  KNA (N) nr 98 w zakresie  zmiany posadowienia obiektu MD-16,
  • W dniu 8.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie  KNA (N) nr 96 w zakresie  trasy głównej S14 na odcinku od km 12+560 do km 12+640 oraz od km 13+160 do km 13+280
 9. W dniu 8.10.2021 otrzymano uwagi do materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych – operat wodnoprawny – węzeł Emilia.
 10. Postęp robót: