Tygodniowy Raport nr 106

W dniach od 18 do 24 października 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 19.10.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr  115 w zakresie oświetlenia drogowego,
  • W dniu 21.10.2021 przekazano KNA (N) nr 111 rev. 01 w zakresie: trasy głównej S14 na odcinku od km 6+330 do km 6+740,
  • W dniu 22.10.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr 104 w zakresie autokorekty krawędzi jezdni lewej – trasa główna S14 na odcinku od km 14+810 do km 14+847,
  • W dniu 22.10.2021 otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera dla KNA (N) nr  105 w zakresie lokalizacji ścieków
 2. W dniu 22.10.2021 przekazano odpowiedzi na uwagi Inżyniera do Geotechnicznych warunki posadowienia obiektów budowlanych – węzeł Emilia.
 3. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera (wraz z uwagami)  do PW wraz z przedmiarami dot.: Przebudowy kanalizacji deszczowej DPS Łódź, Przebudowy kanalizacji deszczowej UM Zgierz, Przebudowy kanalizacji sanitarnej WiK Zgierz.
 4. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe Inżyniera (wraz z uwagami) do PW wraz z przedmiarem dot. Konstrukcji oporowej K-4.
 5. Postęp prac: