Tygodniowy Raport nr 107

W tygodniu od 25 do 31 października 20211 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. W dniu 29.10.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie przedmiaru robót rev.01 do PW drogi rev. 04.
  2. W dniu 25.10.2021 przekazano KNA (N) nr  116 w zakresie obiektu MS-14 (średnica kolektora odwodnienia).
  3. W dniu 29.10.2021 przekazano KNA (N) nr 91 rev. 01 w zakresie katalogu detali mostowych – uciąglenie nawierzchni.
  4. W dniu 26.10.2021 przekazano odpowiedzi na uwagi Inżyniera do materiałów do uzyskania zgód wodnoprawnych – operat wodnoprawny – węzeł Emilia.
  5. Przekazano do zatwierdzenia i zaopiniowania Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla etapu „Wykonanie jezdni ul. Klinowej w Łodzi na odcinku od 0+305km do 0+330 km” .
  6. Postęp prac