Tygodniowy Raport nr 108

W tygodniu od 1 do 7 listopada 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. W dniu 02.11.2021 przekazano rewizję 05 PW wraz z przedmiarem w zakresie Przebudowy urządzeń wodnych i cieków.
 2. Przekazano Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  D. 03.03.02 Drenaż,
  D.03.03.03 Rów kryty
 3. Otrzymano zatwierdzenie warunkowe od Inżyniera dla specyfikacji technicznych:
  M.19.01.06. Balustrady aluminiowe,
  M.11.01.05. Zasypanie wykopów z zagęszczeniem przy obiekcie kolejowym
 4. W dniu 5.11.2021 przekazano KNA (N) nr 119 w zakresie obiektu WD-12.
 5. W dniu 5.11.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr  91 rev. 1 w zakresie Katalogu Detali Mostowych – uciąglenie nawierzchni.
 6. W dniu 2.11.2021 przekazano KNA (N) nr 117 w zakresie konstrukcji oporowej K-14 – geometria oczepów.
 7. Postęp prac: