Tygodniowy Raport nr 109

W tygodniu od 8 do 14 listopada 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. W dniu 8.11.2021 otrzymano warunkowe zatwierdzenie PW rev. 04 wraz z przedmiarem w zakresie odwodnienia drogi.
 2. W dniu 10.11.2021 otrzymano warunkowe  zatwierdzenie PW rev. 03 wraz z przedmiarem w zakresie przebudowy sieci wodociągowej WiK Zgierz.
 3. W dniu 8.11.2021 przekazano KNA (N) nr 112 w zakresie drogi gminnej DG161059E ul. Kąkolowa – szczegół chodnika przyległego do jezdni i lokalizacja drenaży.
 4. W dniu 8.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 110 w zakresie szczegółu odwodnienia pasa drogowego – zmiana sposobu posadowienia ścieku korytkowego na podsypce cementowo – piaskowej.
 5. W dniu 10.11.2021 przekazano KNA (N) nr 129 w zakresie zmiany konstrukcji nasypu w km 14+617 do 14+660.
 6. W dniu 10.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) nr 117 w zakresie konstrukcji oporowej K-14.
 7. W dniu 10.11.2021 przekazano KNA (N) nr 125 w zakresie obiektu WD-9 – zmiana warstwy ścieralnej.
 8. W dniu 8.11.2021 przekazano do Inżyniera odpowiedzi na uwagi Zamawiającego i Zespołu ds. Środowiska Centrali GDDKiA do ROOŚ – Materiały do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – węzeł Emilia.
 9. W dniu 9.11.2021 przekazano do Inżyniera odpowiedzi na uwagi do Wielobranżowego Projektu  Budowlanego – węzeł Emilia.
 10. W dniu 9.11.2021 przekazano do Inżyniera uzgodnienia dotyczące Planu Działań Ratowniczych – węzeł Emilia otrzymane z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
 11. Postęp prac