Tygodniowy Raport nr 110

W dniach od 15 do 21 listopada 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa,
  • D.03.02.02 Przebudowa kanalizacji sanitarnej, – otrzymano zatwierdzenie warunkowe dla specyfikacji technicznej
  • D.08.01.02 – Krawężniki kamienne
 2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 15.11.2021 przekazano KNA (N) 124 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-7, branża mostowa,
  • W dniu 15.11.2021 przekazano KNA (N) 126 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-11, branża mostowa,
  • W dniu 15.11.2021 przekazano KNA (N) 128 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-23, branża mostowa,
  • W dniu 16.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 111 rev. 1 w zakresie wzmocnienia powierzchniowego trasa główna S14 na km od 6+330 do km 6+740,
  • W dniu 16.11.2021 przekazano KNA (N) 127 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-12, branża mostowa,
  • W dniu 18.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 127 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-12,
  • W dniu 18.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 124 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-7,
  • W dniu 18.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 126 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-11,
  • W dniu 18.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 128 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-23,
  • W dniu 18.11.2021 otrzymano zatwierdzenie KNA (N) 125 w zakresie warstwy ścieralnej na obiekcie WD-9.
 3. W dniu 17.11.2021 przekazano do Inżyniera uzupełnioną tabelę dotyczącą ilości odprowadzanych wód i ścieków.
 4. W dniu 18.11.2021 przekazano do Inżyniera odpowiedzi na uwagi dotyczące PW Przebudowa sieci wodociągowej WiK Zgierz rev. 3.
 5. W dniu 18.11.2021 przekazano do Inżyniera notatki z posiedzenia ZOPI – zamienny Projekt Budowlany – węzeł Emilia.
 6. Postęp prac:

Czasowa Organizacja Ruchu: