Tygodniowy Raport nr 111

W tygodniu od 22 do 28 listopada 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Przekazanie Wykonawcy Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB) – Drogi:
  • D-03.01.01. Przepusty z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • D-03.01.04. Przepusty z tworzyw sztucznych,
  • D-06.02.01. Przepusty z tworzyw sztucznych pod zjazdami,
  • D-07.06.02. Ustawienie urządzeń zabezpieczających ruch pieszych.
 2. W dniu 25.11.2021 przekazano KNA (N) nr 130 w zakresie zmiany lokalizacji ścieku oraz wpustu przy obiekcie WS-30.
 3. Postęp prac: