Tygodniowy Raport nr 112

W tygodniu od 29 listopada do 5 grudnia 2021 r. zostały wykonane następujące prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 2.12.2021 przekazano KNA (N) nr 134 w zakresie zakończenia warstwy odsączającej na przekrojach poprzecznych (trasa główna S14 w km 14+280 oraz 14+320),\
  • W dniu 2.12.2021 przekazano KNA (N) nr 135 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku (Plany sytuacyjne: trasa główna S14 od km 16+210.00 do km 16+242.00 i w km 16+250; Profile podłużne: trasa główna S14 w km od km 16+210.00 do km 16+242.00 i w km 16+250),
  • W dniu 2.12.2021 przekazano KNA (N) nr 136  w zakresie zakończenia warstwy odsączającej na przekrojach poprzecznych (trasa główna S14 w km 12+080-12+800),
  • W dniu 30.11.2021 przekazano KNA (N) nr 132 w zakresie zmiany szerokości zjazdu (ul. Kąkolowa),
  • W dniu 30.11.2021 przekazano KNA (N) nr 131 w zakresie dowiązania przekroi drogowych do obiektów inżynierskich oraz autokorekty szerokości pobocza
 2. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, innych opracowań.
 3. Postęp prac