Tygodniowy Raport nr 113

W tygodniu od 6 do 12 grudnia zostały wykonane następujące prace:

  1. W dniu 6.12.2021 przekazano PW Zieleń rev. 01 – Projektowana Zieleń.
  2. W dniu 6.12.2021 przekazano Wykonawcy PB Zamienny Zieleń rev. 01 – Projektowana Zieleń – Węzeł Emilia.
  3. W dniu 6.12.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera do KNA (N) nr 112 w zakresie przekroju normalnego oraz przekroju poprzecznego ul. Kąkolowej – szczegół chodnika przyległego do jezdni i lokalizacja drenaży.
  4. W dniu 6.12.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera do KNA (N) nr 129 w zakresie zmiany konstrukcji nasypu w km 14+617 do 14+660.
  5. W dniu 9.12.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera do KNA (N) nr 134 w zakresie zakończenia warstwy odsączającej na przekrojach poprzecznych (trasa główna S14 w km 14+280 oraz 14+320).
  6. W dniu 6.12.2021 otrzymano zatwierdzenie Inżyniera do KNA (N) nr 132 w zakresie zmiany szerokości zjazdu.
  7. W dniu 6.12.2021 przekazano KNA (N) nr 137 w zakresie użycia humusu do nasypów przeciążających.
  8. Prowadzenie nadzoru autorskiego (przekazywanie kolejnych Kart Nadzoru Autorskiego).
  9. Procedowano występujące roszczenia.
  10. Postęp prac: