Tygodniowy Raport nr 114

W tygodniu od 13 do 19 grudnia 2021 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 13.12.2021 roku przekazano do Inżyniera KNA (N) 133 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – dodatkowej palisady na połączeniu etapu realizowanego, branża melioracyjna.
  • W dniu 13.12.2021 roku przekazano do Inżyniera KNA (N) 138 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – wykonanie dodatkowej palisady na połączeniu etapu realizowanego, branża melioracyjna.
 2. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe. Sukcesywne przekazywanie Wykonawcy projektów wykonawczych wraz z przedmiarami, innych opracowań.
 3. Wykonawca stosuje się do zaleceń Ministra Zdrowia i nakładanych obostrzeń. Zespół Wykonawcy został podzielony na 2 grupy w celu zminimalizowania kontaktów między osobami:
  • Grupa 1 – osoby związane bezpośrednio z budową – lokalizacja na zapleczu budowy w rejonie km 5+600
  • Grupa 2 – Kierownictwo Kontraktu – dotychczasowe biuro Wykonawcy (ul. Kościuszki 14 w Zgierzu).
  • Wszystkie informacje na temat nowych zachorowań oraz kwarantanny/izolacji wśród personelu Wykonawca przesyła codziennie w postaci Koronamonitoringu.
 4. Trwa procedowanie roszczeń osób trzecich.
 5. Postęp prac:

Czasowa Organizacja Ruchu