Tygodniowy Raport nr 115

W tygodniu sprawozdawczym od 20 do 26 grudnia 2021 r. wykonano następujące prace:

 1. Prace projektowe związane z opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót;
 2. Prace związane z sukcesywnym przekazywaniem specyfikacji technicznych;
 3. Prace związane z prowadzeniem nadzoru autorskiego, przekazywaniem Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA:
  • W dniu 20.12.2021 roku otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe KNA (N) 133 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – dodatkowej palisady na połączeniu etapu realizowanego, branża melioracyjna.
  • W dniu 20.12.2021 roku otrzymano od Inżyniera zatwierdzone KNA (N) 138 w zakresie przebudowy urządzeń wodnych i cieków – wykonanie dodatkowej palisady na połączeniu etapu realizowanego, branża melioracyjna.
  • W dniu 21.12.2021 roku otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie warunkowe KNA (N) 135 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku trasa główna km 16+210 i km 16+250, branża drogowa.
  • W dniu 21.12.2021 roku otrzymano od Inżyniera zatwierdzenie KNA (N) 136 w zakresie zakończenia warstwy odsączającej trasa główna km 12+080 – 12+880, branża drogowa.
 4. Postęp prac: