Tygodniowy Raport nr 116

W tygodniu od 27.12.2021 r do 2.01.2022 r. zostały wykonane następujące prace:

  1. Monitorowanie wydania przez PGE Dystrybucja SA O/Łódź warunków przyłączenia w zakresie:
    • Systemu Zarządzania Ruchem – KSZR3 (km 4+500 – km 5+960 S14),
    • Oświetlenia drogi krajowej nr 91 (SOIII-w. Lućmierz),
    • Sygnalizacji świetlnej – w. Lućmierz (SYG1)
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  3. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
  4. Prac na budowie nie prowadzono.