Tygodniowy Raport nr 117

W tygodniu od 3 do 9 stycznia 2022 r. wykonano następujące prace:

  1. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego (przekazano do Inżyniera KNA (N) nr 139 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową- branża konstrukcyjna)
  2. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień, udzielanie odpowiedzi na uwagi do projektów wykonawczych od gestorów sieci.
  3. Postęp prac: