Tygodniowy Raport nr 118

W tygodniu od 10 do 16 stycznia 2022 r. prowadzone były następujące prace:

  1. Prace projektowe związane z opracowywaniem, aktualizacją i sukcesywnym przekazywaniem projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót ( PW+PR w zakresie ekranów akustycznych)
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego.
  3. Procedowanie roszczeń.
  4. Monitorowanie procedury uzyskania od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Łodzi decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – Węzeł Emilia.
  5. Monitorowanie procedury uzyskiwania uzgodnień w zakresie zatwierdzenia Koncepcji Systemu Zarządzania Ruchem.
  6. Postęp prac budowlanych: