Tygodniowy Raport nr 119

W tygodniu od 17 do 23 stycznia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót.
  2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego:
  4. Postęp robót: