Tygodniowy Raport nr 120

W tygodniu od 24 do 30 stycznia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazano do Inżyniera specyfikację D.07.05.01 w zakresie ustawienia barier ochronnych stalowych.
  2. Przekazano do Inżyniera specyfikację M.20.01.17 w zakresie ekranów przeciwhałasowych – ziemne konstrukcje przestrzenne.
  3. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 113 rev. 1 w zakresie szczegółów przepustów.
  4. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 142 w zakresie autokorekty polegającej na zmianie rzędnych wlotu i wylotu przepustu PALA2L.1 oraz rzędnych dna rowu dla trasy głównej i jezdni zbierająco-rozprowadzającej lewej.
  5. Roboty budowlane: