Tygodniowy Raport nr 121

W tygodniu od 31 stycznia do 6 lutego 2022 r. zostały wykonane następujące prace:

  1. Otrzymano od Inżyniera dnia 01.02.2022r. zatwierdzone KNA (N) 135 rev. 1 w zakresie zmiany lokalizacji i typu ścieku trasa główna S14 od km 16+210 do km 16+242 i w km 16+250, branża drogowa.
  2. Otrzymano od Inżyniera dnia 01.02.2022r. zatwierdzone KNA (N) 145 w zakresie autokorekty na wydłużeniu ścieku trójkątnego wzdłuż jezdni lewej S14 od km 9+094 do km 9+101, branża drogowa.
  3. Przekazano do Inżyniera KNA (N) 113 rev. 2 w zakresie uszczegółowienia fundamentu przepustu.
  4. Otrzymano od Inżyniera dnia 04.02.2022 r. zatwierdzone z uwagą KNA (N) 143 w zakresie rezygnacji w zakresie ulicy Obrońców Warszawy z pasa zieleni między chodnikiem, a jezdnią i utwardzenie ww. miejsc kostką betonową, branża drogowa.
  5. Otrzymano od Inżyniera dni 04.02.2022r. warunkowo zatwierdzony STWiORB D.07.01.01 w zakresie oznakowania poziomego.
  6. Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o podaniu do publicznej wiadomości o wydaniu w dniu 31 stycznia 2022 roku Decyzji nr 4/2022 o środowiskowych uwarunkowaniach, znak WOOŚ.420.19.2021.ZŻł.18 – Węzeł Emilia.
  7. Postęp prac