Tygodniowy Raport nr 122

W tygodniu od 7 do 13 lutego zostały wykonane następujące prace:

  1. Przekazano opinię Projektanta i KNA (N) 148 w zakresie ekranów akustycznych z paneli – posadowienie i konstrukcja słupów, branża konstrukcyjna.
  2. Przekazanie do akceptacji Projektu Czasowej Organizacji Ruchu dla zamknięcia ruchu dla ul. Łukasińskiego w rejonie ul. Aleksandrowskiej i wyznaczenie objazdu bypassem przez teren budowy drogi S14 do ul. Aleksandrowskiej w Zgierzu.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego – przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA), analiza ewentualnych uwag do kart nadzoru.
  4. Analizowanie uwag, wyjaśnianie ewentualnych uwag do projektów wykonawczych i innych dokumentacji – zarówno od Inżyniera, Zamawiającego, jak i gestorów sieci, urzędów itp.
  5. Postęp prac budowlanych: