Tygodniowy Raport nr 124

W tygodniu od 21 do 27 lutego 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazanie Wykonawcy kolejnych Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB).
  2. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA.
  3. Analiza roszczeń.
  4. Postęp prac: