Tygodniowy Raport nr 126

W tygodniu od 7 do 13 marca 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

  1. Przekazano do Inżyniera PW zamienny dla węzła Emilia w wersji papierowej.
  2. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.02.01.01 wykonanie wykopów rev. 2.
  3. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.08.01.01 krawężniki betonowe rev. 1.
  4. Przekazano do Inżyniera specyfikację STWiORB D.04.05.02 podbudowa z betonu cementowego rev. 0.
  5. Postęp prac budowlanych: