Tygodniowy Raport nr 127

W okresie od 14 do 20 marca 2022 r. wykonano następujące prace:

  1. Otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla specyfikacji technicznej: M.13.03.07. Okładzina ścian szczelinowych dla obiektów WK-10 i PGD-10A i B.
  2. Przekazano KNA (N) w zakresie rozbiórki nasypów przeciążeniowych – trasa zasadnicza w km: 14+550 – 14+840.
  3. Przekazano KNA (N) w zakresie zmiany średnicy przepustu PD25.1 – szczegół przepustów.
  4. Monitorowano zatwierdzenie przez GDDKiA O/Łódź zaktualizowanego projektu Stałej organizacji ruchu (SOR).
  5. Analizowano uwagi Inżyniera do projektów wykonawczych wraz z przedmiarami dla PW ekrany, sanitarnej, zieleni.
  6. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
  7. Postęp prac: