Tygodniowy Raport nr 128

W tygodniu od 21 do 27 marca zostały wykonane poniższe prace:

 1. Przekazano Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB):
  M.20.01.13. Ekrany przeciwolśnieniowe,
  M.20.01.20. Darniowanie
  M.13.03.07. Okładzina ścian szczelinowych dla obiektów WK-10 i PGD-10A i B
 2. KNA:
  • przekazano KNA (N) nr 156 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-8
  • przekazano KNA (N) nr 155 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentację projektową w zakresie umocnienia stożków obiektu WD-12
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 120 w zakresie przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia i przyłączy gazowych średniego ciśnienia
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 143 rev. 1 w zakresie zmiany w zakresie ulicy Obrońców Warszawy z pasa zieleni  między chodnikiem a jezdnią i utwardzenie ww. miejsc kostką betonową
 3. Kontynuowanie prac związanych z opracowywaniem projektów wykonawczych: drogowy, mostowe, branżowe.
 4. Monitorowanie procedury wydania pozwolenia wodnoprawnego.
 5. Analizowanie uwag, wyjaśnianie ewentualnych uwag do projektów wykonawczych i innych dokumentacji.
 6. Postęp prac: