Tygodniowy Raport nr 129

W tygodniu od 28 marca do 3 kwietnia 2022 wykonane zostały następujące prace:

  1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót.
  2. Sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych.
  3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowaniem uwag Inżyniera do KNA.
  4. Przekazanie Wykonawcy opinii Projektanta dotyczącej projektu warsztatowego – „Ekrany przeciwolśnieniowe”
  5. Przekazanie Wykonawcy opinii Projektanta dotyczącej projektu warsztatowego – „Ekrany akustyczne – konstrukcje przestrzenne wypełnione gruntem”.
  6. Postęp prac