Tygodniowy Raport 132

W tygodniu od 18 do 24 kwietnia 2022 r. wykonane zostały następujące prace:

 1. Opracowywanie, aktualizacja i sukcesywne przekazywanie projektów wykonawczych (PW) oraz przedmiarów robót:
  • przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW Zieleń,
  • przekazano wersję elektroniczną rewizji dokumentacji PW „Zamienny” Projekt zieleni – Projektowana Zieleń dla zakresu Węzła Emilia,
  • przekazano rewizję PW wraz z przedmiarem robót w zakresie Ekranów akustycznych – Wały ziemne
 2. Analizowanie uwag Inżyniera do specyfikacji technicznych, sukcesywne przekazywanie specyfikacji technicznych:
  • M.13.03.09. Przepust z prefabrykowanych elementów żelbetowych,
  • D-08.04.01. Wjazdy i wyjazdy z brukowej kostki betonowej,
  • D-07.08.01. Ekrany przeciwhałasowe ziemne
 3. Prowadzenie nadzoru autorskiego, przekazywanie Kart Nadzoru Autorskiego (KNA) wraz z rysunkami projektu wykonawczego, analizowanie uwag Inżyniera do KNA:
  • przekazano KNA (N) nr 162 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja współrzędnych ekranu EA-19,
  • otrzymano zatwierdzenie Inżyniera dla KNA (N) nr 158 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – aktualizacja materiałowa w zakresie infrastruktury wyjść ewakuacyjnych przy ekranach,
  • przekazano KNA (N) nr 163 w zakresie prowadzenia robót budowalnych w oparciu o zamienną dokumentacje projektową – lokalna aktualizacja posadowienia ekranu EA-13
 4. Przekazanie opinii Projektanta – dotyczy projektu technologicznego: obiekt MS-24 (pas rozdziału), PDR 7.1, MS-29 – rysunki warsztatowe balustrad.
 5. Postęp prac: